29,920% (35904.42€) 120 000 eurost
Üleannetus
5-25€
26-50€
51€ ja rohkem
Kaubanduskeskustes asuvate korjanduskastide LIVE seis

Miks haiged lapsed Sinu annetust vajavad?

Sest erinevate teraapiatega on õigeaegse ja järjepideva sekkumise korral võimalik parandada lastel haiguse tõttu häirunud funktsioone ning tõsta lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut. Teraapiad mõjuvad raskelt haigetele lastele arendavalt ning parandavad nende seisundit

Loe laste lugusid Loe erinevatest teraapiatest

Markus 

6- aastasel Markusel on diagnoositud harva esinev kaasasündinud neurogeneetiline häire nimega Angelmani sündroom, mille esinemissagedus on ühel lapsel 50 000-st. Markus on haigusest tingituna äärmiselt aktiivne laps, kes vajab pidevat järelevalvet, et ta ei teeks viga ei endale ega teistele. Lasteaias poiss ei käi, sest ei suutnud sealse keskkonnaga harjuda.

Alates teisest eluaastast on Markus käinud aga ratsutamisteraapias, mis on mõjunud väga hästi ta füüsilisele arengule, sh tasakaalule ja osavusele. Lisaks vajab pere tegevusterapeuti/hoidja abi, kes oleks valmis 2-3 korda nädalas kodus Markusega tegelema. Kahjuks ei ole järjepidev teraapiate eest tasumine perele jõukohane. 

Vaata videot
Story image

Hanna-Brita

7- aastane Hanna-Brita sündis enneaegsena. Sellest tulenevalt on tüdruk liitpuudega: tal on lihastoonuse häire koos lihastoonuse langusega ning arengupidurdus. Hanna-Brita ei kõnni iseseisvalt ega räägi. Abistamisel suudab ta jalgadele toetuda ja kõndida.

Hanna-Brita arengule on väga vajalikud erinevad arendavad teraapiad. Häid tulemusi on andnud ratsutamisteraapia, mis on vajalik näiteks tasakaalu parandamiseks. Eripedagoog teeb tüdrukuga tööd kognitiivsete protsesside arendamiseks ning üldise arengu toetamiseks. Lisaks on lapsele vajalik tegevusteraapia ning füsioteraapia. Teraapiate järjepidev võimaldamine on perele aga üle jõu käiv.

Vaata videot
Story image

Mis on arendavad teraapiad ja miks me seda kampaaniat teeme?

Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, laste puhul ka arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku parandamine. Arendavaid teraapiaid vajavate laste profiil on äärmiselt erinev – käitumishäirest sügava liikumispuudeni. Tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed mitut erinevat teraapiat.

Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas. Seega aitab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust ka kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.

Story image